maanantai 21. helmikuuta 2011

Aivopuolisko- eli havaintokanavatesti

Erilaisten oppimistyylien perustana on esitetty olevan (Prashnig1996) oikean tai vasemman aivopuoliskon dominanssi, ajattelutyylien erilaisuus ja aivojen tiedon prosessointi. Siksi aivojen tapa käsitellä tietoa vaikuttaa yksilön oppimisen kaikkiin muihin tyylielementteihin. Tämän teorian valossa, on tiedettävä, mitä eroja vasenta aivolohkoa vahvemmin hyödyntävän, analyyttisen oppijan ja oikeaa aivolohkoa hyödyntävän holistisen oppijan välillä on. Tällaista tulkintaa voidaan pitää mielenkiintoisena siksi, että sen mukaan ero on kuin yöllä ja päivällä. Eroja voidaan tarkastella viidellä oppimiseen vaikuttavalla osa-alueella, joilla analyyttisillä ja holistisilla on täysin erilaiset tarpeet.

Ihmisen aivopuoliskot ovat erikoistuneet työskentelemään eritavoin. Ihanteellisimmillaan ne tekevät tasapainoista yhteistyötä, yleensä toinen puolisko on kuitenkin vallitseva. Aivojen vasenpuolisko keskittyy rajaamaan, linjaamaan ja luetteloimaan ympäristöämme. Se paneutuu tosiasioihin, yksityiskohtiin, loogisiin kokonaisuuksiin ja kielellisiin tarkkuuksiin. Aivojen oikeata puoliskoa puolestaan hallitsevat tunteet, intuitio, luovuus ja taiteellisuus. Perinteinen koulutyöskentely on perinteisesti keskittynyt kehittämään ja vahvistamaan vasemman aivopuoliskon vastuulla olevia taitoja.

Holistinen (kokonaisvaltainen) VAI
Analyyttinen (yksityiskohtainen) oppija?

HOLISTINEN
Käytät enemmän oikean (O) aivopuoliskon strategioita
Näet asiat kokonaisuuksina

ANALYYTTINEN
Käytät enemmän vasemman (V) aivopuoliskon strategioita
Opit yksityiskohtien kautta
Oppimistapasi on looginen

Y= Yhdistelijä (tehokkainta)Analyyttinen (vasen)

Holistinen (oikea)
1. Äänet
Pitävät hiljaisuudesta oppimisen aikana.

Tarvitsevat ääniä / musiikkia/ meteliä.
2. Valaistus
Tarvitsevat kirkasta valoa.

Pitävät himmeistä valoista.
3. Työskentelypaikka
Pitävät muodollisesti järjestetyistä huonekaluista ja kovista tuoleista. Haluavat istua suorana opiskellessaan.

Pitävät vapaamuotoisesti järjestetyistä huonekaluista, pehmeistä tuoleista ja lattialla tai vuoteella maakamisesta tai istumisesta.

4. Sitkeys
Haluavat työskennellä yhden tehtävän parissa keskeytyksettä, kunnes ovat valmiita; ovat hyvin sitkeitä.

Haluavat tehdä useita tehtäviä samaan aikaan, tarvitsevat taukoja usein, vitkastelevat, antavat helposti periksi.
5. Ruuan tai juoman nauttiminen
Eivät syö, juo, pureskele tai napostele opiskelun aikana vaan pitävät syömistä ja juomista häiritsevänä.
Työskentelevät paremmin syödessään välipalaa, pureskellessaan jotakin tai juodessaan. Syöminen ja juominen kuuluvat oppimisprosessiin.Sen lisäksi, että oppijat hyödyntävät vahvemmin jompaakumpaa aivopuoliskoaan, heidän oppimistyylejään voidaan luokitella neljään ryhmään hallitsevan aistin mukaan:
1.auditiiviset oppijat (kuunteleminen, puhuminen, keskusteleminen, sisäinen vuoropuhelu)
2.visuaaliset oppijat (näkeminen, lukeminen, mielikuvat, visualisointi, katseleminen)
3.taktuaaliset oppijat (käsillä tekeminen, käsitteleminen, kosketus)
4.kinesteettiset oppijat (liike, kokeminen, tekeminen, tunteminen, intuitio).

Lähteet: Prashnig, B. 2000. Erilaisuuden voima. Opetustyylit ja oppiminen. Opetus 2000. PS-kustannus. WS Bookwell Oy. Juva 2000.

1 kommentti:

  1. Voi kun tätä kaikkea tai edes osaa tästä tiedosta osattaisiin hyödyntää opetuksessa. Koettakaapa seuraavaa testiä. Siitä näkee kumpi aivopuolisko on vahvempi: http://www.news.com.au/perthnow/story/0,21598,22492511-5005375,00.htm

    VastaaPoista